Khởi Công Nhà Khung Thép Tại Quận 12

Khởi Công Nhà Khung Thép Tại Quận 12 Sáng 17/06, trong không khí hân hoan

NHÀ KHUNG THÉP QUẬN 12

Nhà tiền chế (PEB) hiện nay ngày càng phổ biến trong các công trình dân